Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

09 września 2013 08:10

Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Iłży.

UCHWAŁA NR XII/80/03

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 10 grudnia 2003r.

 

W sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Iłży.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 1, ust. 2 i art. 42 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 38 p. 4 Statutu Gminy Iłża (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2003r. Nr 74 poz. 1974) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Iłży
w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urzędowym Woj. mazowieckiego.

Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2013
Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2013 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 1148
09 września 2013 08:11 (Agnieszka Nobis) - Opublikowanie dokumentu.
09 września 2013 08:11 (Agnieszka Nobis) - Dodanie załącznika [uchwala_nr.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 września 2013 08:10 (Agnieszka Nobis) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl